Yabancı Çalışma
İzni Başvurusu

Euro Anatolia Olarak 16 yıldır Ankara Anlaşması, Schengen Vizesi, İşçi ve Öğrenci Vizesi başvuruları üzerine tecrübemiz ile  Ankara Anlaşmasının önünü açmakla kalmıyor, sizlere Ankara Anlaşmasında danışmanlıkta ayrıcalık sağlıyoruz. Ayrıca 21 Ülkede profesyonel yatırımcı vizeleri danışmanlığı veriyoruz. 

Schegnen Vize Ücreti
Schegnen Vize Ücreti

Euro Anatolia Olarak 16 yıldır Ankara Anlaşması, Schengen Vizesi, İşçi ve Öğrenci Vizesi başvuruları üzerine tecrübemiz ile  Ankara Anlaşmasının önünü açmakla kalmıyor, sizlere Ankara Anlaşmasında danışmanlıkta ayrıcalık sağlıyoruz. Ayrıca 21 Ülkede profesyonel yatırımcı vizeleri danışmanlığı veriyoruz. 

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 1 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU

Çalışma İzni Başvurusu Belgesi ve Tüm Bilgiler

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Hakkında Tüm Bilgiler 2023

Türkiye’de Yabancı Çalışma İzni Başvurusu için Gerekli Belgeler ve Başvuru İşlemleri

Çalışma izni, Türkiye Cumhuriyeti’nde çalışmak isteyen her yabancının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak, yabancı çalışma izni başvurusu için Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı tanıyarak alması gereken bir belgedir. Çalışma izni olmadan Türkiye’de herhangi bir sıfatla çalışmak yasalara aykırıdır ve ihlal edenler cezaya tabi olacaktır.

Çalışma izinleri Geçici, Kalıcı ve Bağımsız olarak verilebilir.

Çalışma izni Türleri
1. Geçici Yabancı İşçi Çalışma İzni
2. Daimi Yabancı İşçi Çalışma izni
3. Bağımsız Yabancı İşçi Çalışma İzni

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak yabancı işçi çalışma izni başvurusu nasıl yapılır? Adım adım sizler için oluşturduk!

[expander_maker id=”2″ more=”Daha Fazla Oku” less=”Kısalt”]

1. Çalışma İzni Başvurusu Yurtiçi Uygulama

Türkiye’de bir yabancı çalışma izin başvurusu için Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğünce uygun görülen yabancı çalışma izin başvurusunun dışında en az altı ay oturma iznine sahip olması gerekir. Bir yabancı çalışma izin başvurusu işveren tarafından yapılmalıdır.

Çalışma İzni Başvurusu için Gerekli Belgeler

İşveren ve yabancı tarafından imzalanan iş sözleşmesi. Yabancı uyruklu çalışma izni başvuru belgesi elektronik başvuru sırasında taranarak sisteme yüklenecektir.

Yabancı uyruklu çalışma izni başvurusu için pasaport fotokopisi. Pasaport Latin alfabesi ile düzenlenmemiş ise, yeminli tercüman veya resmi makamlarca tasdikli bir tercüme başvuruya eklenecektir. Bu belge elektronik başvuru sırasında taranacak ve sisteme yüklenecektir.

Önemli Not: 6458 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca, başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanan yabancı çalışma izinleri pasaportun geçerlilik süresinin bitiminden en geç 60 gün önce verilir.

Başvuru sırasında yeminli tercüman veya resmi makamlarca onaylı diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi taranarak sisteme yüklenecektir.

Ev hizmetleri için diploma vermek zorunlu değildir, ancak en son okula ilişkin bir beyan yeterli olacaktır.

Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

Vergi dairesi veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış en son yıla ait bilanço ve kar/zarar tablosu.

2. Çalışma Bakanlığı Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Yurt Dışından Başvuru

Yabancı uyruklu çalışma izni başvurusu vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerine veya başkonsolosluklarına yapılır.
 
Orada yabancıya 16 haneli bir referans numarası verilir. Başvurular referans numarası ile E-İzin Sistemi üzerinden yapılır. Sistem üzerinden onaylanacak ve tamamlanacak çalışma izni başvuruları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na herhangi bir ek belge veya bilgi gönderilmez.
 
Yurtdışından yapılan başvuruya dayanarak çalışma izni verilen yabancının, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirerek ülkeye giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ve her halükarda çalışma izninin başladığı tarihten itibaren altı ay içinde çalışmaya başlaması gerekir. Yabancı personel çalışma izinleri için, belirtilen süre içinde işe gelmemesi halinde iptal edilecektir.
 
Yurt içi ve yurt dışı başvurular için gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi için:

3. Çalışma Bakanlığı Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izninin sona ermesinden 60 gün önce ve her halükarda çalışma izninin sona ermesinden önce sistem üzerinden yapılır. Bu tarihten sonra uzatma başvuruları reddedilir.
Uzatma başvurusu onaylanan bir yabancı personel çalışma izni, aynı işveren nezdinde ilk uzatma başvurusu için iki yıla, sonraki uzatma başvuruları için üç yıla kadar geçerlidir. Farklı bir işveren için işe başvurular, ilk başvurunun usul ve esaslarına göre değerlendirilir.

Yabancı personel Çalışma izni için uzatma başvurusu yapılan, başvurunun incelenmesi sırasında çalışma izninin sona erme tarihinden itibaren ve her halükarda yapılan iş ve iş yeri değişmediği sürece 90 günü geçmeyen bir süre için çalışmaya devam edebilir. Bu süre zarfında yabancının ve işverenin çalışma izninden doğan hak ve yükümlülükleri değişmeden kalır. Çalışma izni uzatma başvurusu onaylanırsa, yeni verilen çalışma izni, bir öncekinin süresinin dolmasından sonraki gün yürürlüğe girer.

Çalışma İzni Başvuru Prosedürü

Çalışma izni başvuruları E-İzin Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Tüm başvurular için yabancı uyruklu kişinin pasaportu, fotoğrafı ve iş sözleşmesinin bir kopyası gerekir.

Çalışma Bakanlığı Yabancı Çalışma İzni Başvurusunun Gözden Geçirilmesi

Usulüne uygun olarak yapılan başvuruların incelenmesi, bilgi ve belgelerin eksiksiz olması kaydıyla 30 gün içinde tamamlanır. 30 Günlük süre, başvurunun sistem üzerinden yapıldığı tarihte veya ek bilgi ve belge talebi halinde, istenen bilgi ve belgelerin sistem üzerinden yüklendiği tarihte başlar.

Çalışma İzinlerine İlişkin Özel Durumlar

Belirtilen çalışma izinlerine ek olarak, Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda, yabancının eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve yabancının etkisi dikkate alınarak başvuruları uygun görülen yabancılara çalışma izni Turkuaz Kart verilmesi amaçlanmaktadırülke ekonomisine ve istihdama yaptığı yatırım, ve bu işletmelerde çalışacak yabancılara çalışma izinlerini özel hükümlere tabi kılmak ve Yabancı Uyrukluların Doğrudan Yabancı Yatırımlarda İstihdamına İlişkin Yönetmelik uyarınca kolayca çalışma izni vermek.

Turkuaz Kart

Turkuaz Kart, yabancılar çalışma izni için Türkiye’de süresiz çalışma hakkı ve mevzuat hükümlerine göre eşine ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ikamet hakkı tanıyan ve yabancıya süresiz çalışma iznine ilişkin haklardan yararlanan bir belgedir.

Turkuaz Kart, ilk üç yıl geçiş dönemi olacak şekilde verilir. Bu sürenin sonunda yabancının başvurusu üzerine Turkuaz Karttaki geçiş dönemi kaydı geri çekilir ve ardından Turkuaz Kart süresiz olarak düzenlenir. Bu başvuru, geçiş döneminin sona ermesinden 180 gün önce ve her halükarda geçiş döneminin sona ermesinden önce yapılacaktır. Geçiş döneminin sona ermesinden sonra, geçiş dönemi kaydının kaldırılması başvurusu reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.

Turkuaz Kart usulünde nitelikli yabancılar, akademik alanda uluslararası alanda tanınmış çalışmalara sahip olanlar, bilim, sanayi ve teknolojide Türkiye için stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkanlar veya önemli katkılarda bulunmuş veya bulunmaları beklenenler olarak tanımlanır. açısından ülke ekonomisine ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi.

Yabancı çalışma izin başvurusu ve daha fazla bilgi için Euro Anatolia ücretsiz danışmanlıktan hemen randevu alın!

[/expander_maker]

npo

ASD

ASD

ASD

Cape Town Dil Okulu’nun başarısı, öğrencilere yüksek kaliteli dil eğitimi sunması ve öğrencilerin dil öğrenme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olması ile ölçülür. Okul, dil öğrenen öğrencilere profesyonel eğitim ve konaklama seçenekleri sunar ve öğretmenlerin uzmanlıkları sayesinde öğrencilerin dil öğrenmelerini hızlandırmakta ve etkili bir şekilde uygulamalarına olanak sağlamaktadır.

Ancak, başarı genellikle okulun genel performansını ölçen genel bir kriter değildir, yine de öğrencilerin geribildirimleri ve dil öğrenme hedeflerine ulaşmaları bakımından okulun başarısının ölçülmesi yapılabilir.

Ayrıca okul, düzenli olarak öğrencilerin performansını değerlendirir ve öğrencilere geribildirim yapar.

ASD

NEDEN EURO ANATOLIA?

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 2 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

Sadece Size Özel Bir Danışman Atanımı

Süreç içerisinde sürekli ulaşabileceğiniz, sizlere her aşamada destek olan profesyonel bir vize danışmanı atıyoruz.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 3 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

Profesyonel Yatırımcı Vizeleri Danışmanlığı Farkı

16 Yıldır sadece yurtdışı eğitimi değil Yatırımcı Vizeleri danışmanlığı yapıyoruz,  bu nedenle yurtdışı eğitim vizeleri bizler için oldukça  kolay süreçler olmaktadır.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 4 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

Resmi Sözleşme İle Güvenli ve Garantili Bir Süreç

Değerli danışanlarımızla süreçlerimizi yönetirken, resmi, tüm haklarınızı kanunen koruyan bir sözleşme imzalayarak yönetiyoruz.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 5 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

Sözleşmeyle Sabit En Uygun Fiyat Garantisi

Şirket politikamızda yazılı olarak sabitlenmiş olarak sizlere en uygun fiyat garantisini veriyoruz. 

16 Yıllık En Schengen ve Yatırımcı Vizeleri Danışmanlığı

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 6 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

16 Yıldır 24.000’in üzerinde öğrencimizi dünyanın çeşitli ülkelerine başarıyla gönderip 1000’den danışanımıza Schengen Vizesi ve Yatırımcı vizelerini başarıyla aldık. Yürüdüğümüz yolda inanıyoruz ki danışanlarımıza kattığımız değer bizim başarımızla doğru orantılıdır. Başarınız, Başarımızdır.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 7 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

8.000+

ÇALIŞMA VİZESİ ALINDI

28+

ÜLKEDE VİZE ALIMI

24+

ANLAŞMALI KURUM

30+

DANIŞMAN KADROSU

16 Yıllık En Yurtdışı Eğitim ve Yatırımcı Vizeleri Danışmanlığı

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 6 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

16 Yıldır 24.000’in üzerinde öğrencimizi dünyanın çeşitli ülkelerine başarıyla gönderip 1000’den danışanımıza Ankara Anlaşması ve Yatırımcı vizelerini başarıyla aldık. Yürüdüğümüz yolda inanıyoruz ki danışanlarımıza kattığımız değer bizim başarımızla doğru orantılıdır. Başarınız, Başarımızdır.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 7 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

8.000+

ÇALIŞMA VİZESİ ALINDI

28+

ÜLKEDE VİZE ALIMI

24+

ANLAŞMALI KURUM

30+

DANIŞMAN KADROSU

Euro Anatolia ile Çalışma Vize Başvuru Süreci

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 10 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
Adım-1

Resmi Sözleşme ile Çalışmalara Başlıyoruz

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 11 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
Adım-2

Size Özel Danışmanınızla Görüşmenize Başlıyorsunuzün.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 12 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
Adım-3

Birkaç ay içerisinde vizenizi alıyoruz.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 13 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
Adım-4

Birkaç ay içerisinde vizenizi alıyoruz.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 10 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
Adım-5

Hayallerinizle Buluşuyorsunuz !

Başvuru Süreci Nasıl?

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 10 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
Adım-1

Resmi Sözleşme ile Çalışmalara Başlıyoruz

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 11 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
Adım-2

Size Özel Danışmanınızla Görüşmenize Başlıyorsunuzün.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 12 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
Adım-3

Birkaç ay içerisinde vizenizi alıyoruz.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 13 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
Adım-4

Okul davetiyenizi alıyorsunuz.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 10 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
Adım-5

Hayallerinizle Buluşuyorsunuz !

Result Counter

Anket Sonuçları

Yatırımcı Vizeleri Danışmanlığından edindiğimiz Hukuki ve mesleki tecrübelerimiz ile sonuçlarımız;

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 20 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
93%

Vize Başarıyla Alındı

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 21 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
1,253

Mutlu Öğrenci/Danışan

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 22 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
1,000,000+

Tl İndirim Sağlandı

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 23 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
98%

Pozitif Yorum

Yatırımcı Vizeleri Danışmanlığından edindiğimiz Hukuki ve mesleki tecrübelerimiz ile sonuçlarımız;

Result Counter

Anket Sonuçları

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 24 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

Danışanlarımız Ne Diyor?

Sadece Bizim Sözümüzü Dinlemeyin, Danışanlarımızdan da duyun

What Do Our Customers Say?

Don’t just take our word for it. Hear what our customers have to say!

Don’t just take our word for it. Hear what our customers

have to say!

Referanslarımız

Referanslarımız

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 1 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

DANIŞMANLIK İÇİN BİR TARİH SEÇİNİZ

GELECEĞİNİZE
İYİ DAVRANIN

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 26 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

GELECEĞİNİZE
İYİ DAVRANIN

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 27 Yabancı Çalışma İzni Başvurusu