fbpx

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Euro Anatolia Olarak 16 yıldır öğrencilerimize Fransa Dil Okullarının eğitimin önünü açmakla kalmıyor, ayrıca 21 ülkeye yatırımcı vizelerinde profesyonel destek veriyoruz. 

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 3 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler
Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 4 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Euro Anatolia Olarak 16 yıldır öğrencilerimize Fransa Dil Okullarının önünü açmakla kalmıyor, ayrıca 21 ülkeye yatırımcı vizelerinde profesyonel destek veriyoruz. 

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 5 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

FRANSA DİL OKULLARI

Fransa Dil Okulları ve Fiyatları Hakkında Bilgiler

FRANSA DİL OKULLARI : FİYATLARI, ÇALIŞMA İZNİ VE TÜM BİLGİLER

Fransızca dünya genelinde en fazla konuşulan diller arasındadır. Yaklaşık olarak 33 ülkede; Amerika’dan, Avrupa’ya; Afrika’dan dünyanın çeşitli yerlerinde, Fransızca konuşan ülke ve insanlarla karşılaşmak son derece mümkündür. Fransız dilinin yaygınlığı, Fransa’nın geçmişi ve kadim kültürüyle açıklanır. Fransa her ne kadar dilini kimi ülkelere savaşlar ve benzeri nedenlerle götürse de Fransız dilinin bu denli yaygın olmasındaki başat faktör ülkenin kültürü, edebi eserleri, müzikleri, sineması ve sanatıdır.

Fransız dilinin kültürlerarası yolculuğunu bu şekilde açıklamak çok sağlıklı olacaktır. Dilin albenisi birçok kıtayı sarmıştır. Özellikle, günümüz dünyasında oldukça popüler hale gelmiştir. Popülerlik, sanat ve kültür gibi alanları içine alarak insanları etkilemiş, Fransız diline karşı öğrenme isteğini ortaya çıkartmıştır.

[expander_maker id=”2″ more=”Daha Fazla Oku” less=”Kısalt”]

DİL ÖĞRENME KLAVUZU: SAMİMİ İSTEKTİR!

Bir dil öğreniminde listenin ilk başında her insanın bildiği üzere samimi istek gelir. İstek duygusunun yanında merak hissi varsa, dil çeşitli metotlarla öğrenilmeye başlar.

Fransa’da dil okulları ile Fransız dilini öğrenmenin birçok metodu vardır. Bu metotlar; ülkeye yapılan dönemsel ziyaretlerden, ülkede kalıp dili yerinde öğrenmeye kadar çeşitli meşakkatli süreçlere kadar uzanır. Dil öğrenmek her insanın erişmesi gereken bir ayrıcalıktır ancak bu sanıldığı kadar kolay değildir. Bahsedilen metotların her biri işlevsel olsa da bir hayli zahmetli ve enerji gerektiren yöntemlerdir. Fransızcayı aşırı zorlanmadan öğrenmek pek tabi mümkündür.

FRANSIZ DİLİNİ ÖĞRENMEK, FRANSA DİL OKULLARI İLE MÜMKÜNDÜR!

Fransız dilini öğrenmenin en basit yöntemi nedir diye sorulursa, Fransa dil okulları en geçerli cevap olacaktır. Dil okulları ülkenin zengin gramerini öğrencilerine eksiksiz vererek, disiplinli öğretim süreciyle kusursuza yakın performansı yakalar. Dil okullarının en önemli hüneriyse, Fransız dilini bizzat Fransa’da vererek, öğrencilerine tam bir öğrenim imkanı sağlamasıdır. Yabancı bir ülkenin dilini, o ülke değil, başka bir ülke de öğrenmek; adaptasyon sorunları, öğrenime yabancılaşma, öğrenim isteğinden kopma gibi sorunları çıkartma riskine sahiptir.

FRANSA DİL OKULU FİYATLARI

Fransa dil okulu fiyatları ülkeye çalışma izniyle veyahut diğer yöntemlerle gelmek isteyenlerin en çok araştırdığı unsurların başında gelir. Dil okulu fiyatları, il il, bölge bölge değişirken, enflasyon; okulların fiyatlarının değişmesine neden olan sebeplerin başında gelmektedir. Kurs maliyetleri eğitimin kurlarına göre değişkenlik gösterir.

FİYATLARI DEĞİŞTİREN ETMEN: FRANSA DİL KURSU EĞİTİM KURLARI

Kurlar, eğitimin süresiyle, eğitimdeki öğrenim niteliğine kadar değişkendir. Yoğun nitelikli ama kısa zamanlı eğitim almak isteyen kişiler, nitelik bakımında daha zayıf kurlara göre, daha fazla para ödemek durumundadır. Nitelik olarak standart, uzun süreli eğitim almak isteyen kişiler; aynı sürede eğitim veren daha yoğun eğitimlerle kıyaslandığında, maliyet olarak daha ucuza öğrenimlerini alır.

Maliyetler kurlara göre değişkenlik gösterir. Fransa dil okulu fiyatları her kurun belli başlı standart sunumları vardır. Dil okullarında sunulan hizmetlerin başında, eğitim vermekten, konaklamaya kadar belli ayrıcalıklar bulunur. Eğitimlerini yoğun Fransızca ya da standart Fransızca şeklinde almak isteyen her bireyin barınma ihtiyaçları, Fransa dil kursu okulları tarafından karşılanmaktadır. Konaklamalar aile yanı ve öğrenci evleri olarak ikiye ayrılmıştır. İkiye ayrılan konaklama tercihleri kendi içlerinde lüks ve standart olarak bölünürken, her kişinin kesesini uygun olacak şekilde çeşitli imkanlar sağlanır. Dileyen tek bir oda da aile yanında kalmak isterken, dileyen tek başına öğrenci evinde kalabilir. Kalınan yerlerde verilen hizmetler lüks seçeneklerde farklı olurken, standart seçimlerde farklıdır. Lüks seçimlerde yemekli hizmetler bulunurken, standart seçimlerde herhangi bir hizmet bulunmamaktadır.  

Fransa dil okulları eğitimde sınır tanımadan, yerinde verdiği eğitimle Fransız dilini kolaylıkla öğretir. Ülkenin eşsiz doğası, zengin kültür ve sanatını, sağladığı standart ve lüks kurlu eğitimlerle herkese tanıtır. Fransızca dil okulları dili öğrenmek isteyenlerin güvenebileceği en önemli adrestir. Dil okulları sayesinde, eğitim sınıfların dışına taşarak, sokaklarda, Fransa’nın her bölgesinde, kesintisiz bir şekilde sürer. Kesintisiz süren eğitimler, ders dışında; ülkenin lisanını günün her diliminde duyulmasına olanak sağlarken, kulak aşinalığını, öğrenme süresini minimuma çeker. Minimum enerjiyle sağlanan maksimum performans tüm kursiyerlere dili kolaylıkla öğreterek yüzlerin gülmesine neden olur.

FRANSA DİL OKULLARI BİR AVANTAJDIR!

Fransızca dil okulları tarafından açılan ve Fransa’da gerçekleşen dil eğitimleriyle bu gibi negatif problemler yaşanmaz. Dolayısıyla eğitimde yabancılaşmanın önüne geçilerek her türlü engel ortadan kaldırılır. Dil öğrenimi sebat, sabır ve sakinlik gerektiren bir süreçtir. Sebat dili öğrenmenin kararlılığı olurken, sabır dili ilk öğrenmeye başlarken morallerin bozulmamasını sağlar. Sakinlikse bir dili öğrenmek için en önemli ruh hallerinden biridir. Sayılan üç büyük hususun yanında Fransa’da yapılan eğitim, öğrenimin dinamo taşıdır.  

Fransa dil kursu, ülkenin en çok hangi bölgelerinde yapılır sorusuysa bir diğer merak konusudur. Ülkenin neredeyse tamamında, Fransız dilinin eğitimi verilirken; Paris, Nice, Vichy, Rochelle, Cannes, Lyon, Montpellier gibi iller daha fazla öne çıkar. Sayılan bölgeler ülkenin kültür ve sanat başkentleridir. Dili öğrenmek için bu bölgelere gelen öğrenciler; ülkenin zengin tarihi ve kültürüyle bütünleşerek öğrenimlerini başarıyla tamamlar.

Dili yerinde öğren sloganına verilen örnekler şunlardır; Paris’te gerçekleştirilen bir dil öğrenimiyle, Fransa’da eğitim her zaman devam eder. Kurslardan çıkan kişiler, Paris’in canlı sokaklarında, ülkenin sembolü Eyfel kulesinde gezinirken, ister istemez, tüm yaşadıklarını içselleştirir. Özellikle sanat tutkunları söylenilen içselliği çok iyi bilir.

Ülkenin ünlü romancı ve şairi Louis Aragon’un Paris köylüsünü okuyanlar, aldıkları elit eğitimle, Paris’in sokaklarını gezerek Fransız dilini fark etmeden öğrenmeye, keşfetmeye başlar. Kulağa hoş gelen dilin fonetiğini, Paris sokaklarında, bölgenin yerlilerinden duymak, öğrenime büyük katkı sağlar. Sokaklarda, eğitimin bitimiyle yapılan geziler, zamanla kulak farkındalığı yaratarak, kişilerin dil öğrenimini üst boyutlara taşır. Eğitimin arkasından gelen gezilerle dersler, sokakta yapılan aktivitelerle sürer.

FRANSA DİL OKULLARININ ÖĞRENCİLİK PROGRAMLARI

Fransa’da dil okulu programları tüm yönleriyle merak unsuru olmaya devam ediyor. En çok merak edilenlerin başında, dili öğrenmek için neler yapılmalı sorusu geliyor.

FRANSA DİL OKULLARI ÇALIŞMA İZNİ OLMADAN YAPILAN ÖĞRENİMLER

Dili yerinde öğrenmek için yapılması gerekenlerin başında gelenler; üç aylık vize veya staj, sertifika ya da diploma programlarıdır. Örneklenen programların en büyük handikabı, ülkede bulunurken herhangi bir çalışma imkanının olmaması olarak açıklanır. Fransa dil okulları eğitimine devam edip, ülke de çalışmak için izlenmesi yol başkayken, kısa programlarla izlenecek yol daha farklı devam eder. Kısa programlarla gelen kişiler, eğitimlerini çalışma izinleri olmadan tamamlar.

 

 

FRANSA DİL OKULU ÇALIŞMA İZNİ İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

Çalışma izinleriyle Fransa’ya gidecek olan kişilerden, Fransız konsolosluğu, belli teminatlardan ister. İstenen teminatlar kamu güvenliğine uyumluk olmaktan, geçim sağlama garantisine kadar uzanır. Aynı zamanda Fransa’da çalışacak kişilerin, çalışma izni alması için; çalıştığı firmadan üç aylık iş sözleşmesi getirmesi beklenir. Üç aylık iş sözleşmesi, konsolosluğun beklediği en temel prensiplerin başında gelir. Fransa dil okulu çalışma izni aramalarını yapan kişilerin sayılan özelliklere harfiyen uyması tavsiye edilen konularında başındadır.

Dikkat edilen hususlar çalışacak kişilerin mesleki niteliğini göre de değişkenlik gösterir. Son zamanlarda, düzensiz göçle birlikte, Avrupa birliği ülkelerinin, yabancı ülkelerden gelen işçilere farklı yaklaşımlar sergilediği bilindik bir konudur. Farklı yaklaşımlar, nitelikli çalışanlara ayrı olurken, diğer çalışma gruplarına daha farklı olur.

Çalışma iznine tabi olup, Fransa’da dil eğitim olanaklarından yararlanmak isteyen bireylerin aylık aldığı brüt SMIC’in 1,5 katına eşit olmalıdır. 1,5 katına eşit olan SMIC ile kişiler yıllık çalışma izinlerini alırken, üç yıllık çalışma iznine diledikleri zaman başvurabilir. Üç yıllık çalışma izni kişilerin şahsi durumlarına göre değişkenlik gösterebilir. Ancak, SMIC’in 1,5 katı gelirini elde eden ve yıllık izinlerini alan her kişi, dilediği zaman üç yıllık çalışma izninden faydalanma imkanına sahiptir.

ÇALIŞMA İZNİNE SAHİP BİREYLER AİLE FERDLERİNİ YANLARINA ALABİLİR!

Çalışma iznini sahip olan kişiler aile üyelerini yanlarına getirmek isterlerse, refakatçi aile prosedürüne uyarak aile bireylerini ülkeye sokma imkanına sahiptir. Ülkeye sokulmak istenen her aile üyesi için gerekli mercilere başvurular yapılmalı ve gelmesi düşünülen her bir aile ferdi için ayrı ayrı başvuru süreci izlenmelidir. Çalışma izniyle ülkeye gelen kişiler, gerekli prosedürleri izlediklerinde her türlü ayrıcalıktan faydalanır ve aile üyelerini bir problem olmadan, Fransa’ya getirebilir. Başvuru yapılacak mercinin ismiyse DIRRECTE olarak bilinir. Aile fertlerini ülkeye sokmak isteyen her kişi, gerekli belgelerle başvurularını DIRRECTE’ye yaparak, istediği aile ferdini herhangi bir problem olmadan ülkeye getirebilir.  

FRANSA’DA DİL OKULLARINDA DİLEDİĞİNİZ GİBİ FRANSIZCAYI ÖĞRENİN!

Fransa’da ister ailelerle, ister bireysel; çalışma izniyle ve çalışma izni olmadan, Fransa’da eğitim görmek mümkündür. Dili yerinde öğrenmek isteyenlerin başvuracağı ilk adres, ülkenin dil okulları olmalıdır. Dil okulları sayesinde, konaklama derdinden kurtulup, istenildiği gibi rahat bir şekilde eğitim görmek tüm insanların tatması gereken bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığa sahip olmak isteyen her bireyin dil okullarıyla ilgili arama yapmaları önerilmektedir.

Ücretsiz danışmanlık için şimdi bize ulaşın.

[/expander_maker]

asdsadsad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 5 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

YURTDIŞINDA EN POPÜLER DİL OKULLARI

Yurtdışında En Çok Tercih Edilen Dil Okulları;

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 7 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Amerika’da Yüksek Lisans

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 8 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

İspanya’da Yüksek Lisans

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 9 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Avustralya’da Yüksek Lisans

work and study nedir

İrlanda’da Yüksek Lisans

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 10 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Polonya Yüksek Lisans

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 11 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Hollanda’da Yüksek Lisans

italya schengen vize başvurusu

İtalya’da Yüksek Lisans

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 12 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Kanada’da Yüksek Lisans

ingiltere vize başvurusu

İngiltere Yüksek Lisans

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 13 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Almanya’da Yüksek Lisans

work and study nedir

İrlanda Üniversiteleri

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 14 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

İsveç Üniversiteleri

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 15 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Fransa Üniversiteleri

italya schengen vize başvurusu

İtalya Üniversiteleri

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 11 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Hollanda Üniversiteleri

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 17 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Polonya Üniversiteleri

ingiltere vize başvurusu

İngiltere Üniversiteleri

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 12 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Kanada Üniversiteleri

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 7 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Amerika Üniversiteleri

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 20 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

İspanya’da Lise

NEDEN EURO ANATOLIA?

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 21 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Sadece Size Özel Bir Danışman Atanımı

Süreç içerisinde sürekli ulaşabileceğiniz, sizlere her aşamada destek olan profesyonel bir danışman atıyoruz.

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 22 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Profesyonel Yatırımcı Vizeleri Danışmanlığı Farkı

16 Yıldır sadece yurtdışı eğitimi değil Yatırımcı Vizeleri danışmanlığı yapıyoruz,  bu nedenle yurtdışı eğitim vizeleri bizler için oldukça  kolay süreçler olmaktadır.

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 23 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Resmi Sözleşme İle Güvenli ve Garantili Bir Süreç

Değerli danışanlarımızla süreçlerimizi yönetirken, resmi, tüm haklarınızı kanunen koruyan bir sözleşme imzalayarak yönetiyoruz.

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 24 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Sözleşmeyle Sabit En Uygun Fiyat Garantisi

Şirket politikamızda yazılı olarak sabitlenmiş olarak sizlere en uygun fiyat garantisini veriyoruz. 

16 Yıllık En Yurtdışı Eğitim ve Yatırımcı Vizeleri Danışmanlığı​

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 25 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

16 Yıldır 24.000’in üzerinde öğrencimizi dünyanın çeşitli ülkelerine başarıyla gönderip 1000’den danışanımıza Ankara Anlaşması ve Yatırımcı vizelerini başarıyla aldık. Yürüdüğümüz yolda inanıyoruz ki danışanlarımıza kattığımız değer bizim başarımızla doğru orantılıdır. Başarınız, Başarımızdır.

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 26 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

24.000+​

ÖĞRENCİ OKULLARINA YERLEŞTİRİLDİ​

28+

ÜLKEDE ÖĞRENİM VE VİZE ALIMI

250+

ANLAŞMALI OKUL

30+

DANIŞMAN KADROSU

16 Yıllık En Yurtdışı Eğitim ve Yatırımcı Vizeleri Danışmanlığı

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 25 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

16 Yıldır 24.000’in üzerinde öğrencimizi dünyanın çeşitli ülkelerine başarıyla gönderip 1000’den danışanımıza Ankara Anlaşması ve Yatırımcı vizelerini başarıyla aldık. Yürüdüğümüz yolda inanıyoruz ki danışanlarımıza kattığımız değer bizim başarımızla doğru orantılıdır. Başarınız, Başarımızdır.

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 26 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

24.000+

ÖĞRENCİ OKULLARINA YERLEŞTİRİLDİ

10+

ÜLKEDE ÖĞRENİM VE VİZE ALIMI

250+

ANLAŞMALI OKUL

30+

DANIŞMAN KADROSU

Euro Anatolia ile Başvuru Süreci

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 29 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler
Adım-1

Resmi Sözleşme ile Çalışmalara Başlıyoruz

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 30 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler
Adım-2

Size Özel Danışmanınızla Görüşmenize Başlıyorsunuzün.

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 31 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler
Adım-3

Birkaç ay içerisinde vizenizi alıyoruz.

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 32 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler
Adım-4

Birkaç ay içerisinde vizenizi alıyoruz.

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 29 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler
Adım-5

Hayallerinizle Buluşuyorsunuz !

Başvuru Süreci Nasıl?

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 29 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler
Adım-1

Resmi Sözleşme ile Çalışmalara Başlıyoruz

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 30 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler
Adım-2

Size Özel Danışmanınızla Görüşmenize Başlıyorsunuzün.

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 31 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler
Adım-3

Birkaç ay içerisinde vizenizi alıyoruz.

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 32 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler
Adım-4

Okul davetiyenizi alıyorsunuz.

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 29 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler
Adım-5

Hayallerinizle Buluşuyorsunuz !

Result Counter

Anket Sonuçları

Yatırımcı Vizeleri Danışmanlığından edindiğimiz Hukuki ve mesleki tecrübelerimiz ile sonuçlarımız;

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 39 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler
93%

Vize Başarıyla Alındı

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 40 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler
1,253

Mutlu Öğrenci/Danışan

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 41 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler
1,000,000+

Tl İndirim Sağlandı

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 42 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler
98%

Pozitif Yorum

Yatırımcı Vizeleri Danışmanlığından edindiğimiz Hukuki ve mesleki tecrübelerimiz ile sonuçlarımız;

Result Counter

Anket Sonuçları

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 43 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

Danışanlarımız Ne Diyor?

Sadece Bizim Sözümüzü Dinlemeyin, Danışanlarımızdan da duyun

What Do Our Customers Say?

Don’t just take our word for it. Hear what our customers have to say!

Don’t just take our word for it. Hear what our customers

have to say!

Referanslarımız

Referanslarımız

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 5 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

DANIŞMANLIK İÇİN BİR TARİH SEÇİNİZ

GELECEĞİNİZE İYİ DAVRANIN

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 45 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler

GELECEĞİNİZE
İYİ DAVRANIN

Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler 46 Fransa Dil Okulları : Fiyatları, Çalışma İzni, Tüm Bilgiler